Kenniscentrum Techniek

Lector

Christianne de Poot is gespecialiseerd in het verrichten van onderzoek op het gebied van de opsporingspraktijk.

Ze promoveerde in 1996 aan de Vrije Universiteit van Amsterdam op een onderzoek naar sturende vragen in verhoorsituaties. Sindsdien verricht en begeleidt ze empirisch onderzoek naar rechercheprocessen, opsporingsmethoden en criminaliteitsfenomenen, eerst aan het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR), en vanaf 2004 aan het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie, en vanaf 2010 als lector aan de Hogeschool van Amsterdam en de Politieacademie. Over deze onderwerpen publiceerde ze samen met collega’s onder meer de boeken Politiepet, bivakmuts en toga (2001) Rechercheportret (2004), Kringen rond de dader (2006) en Jihadistisch terrorisme in Nederland (2009), Wetenschap op de plaats delict (2011), Het gebruik van de telefoon- en internettap in de opsporing (2012), De Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens (2013) en Evaluatie van de Wet opsporing terroristische misdrijven (2014). Naast haar functie als lector is Christianne als senior onderzoeker verbonden aan het WODC.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 28 oktober 2019

Christianne de Poot

profileimage male