Kenniscentrum Techniek

City Logistiek

Schone en duurzame steden zijn aantrekkelijk om in te wonen, te werken en te investeren. Het lectoraat City Logistiek van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) doet praktijkgericht onderzoek naar de kansen voor een slimme en schone stadslogistiek.

Het aantal horecagelegenheden in de stad neemt toe, net als de hoeveelheid bouw- en renovatiewerkzaamheden en online aankopen door consumenten en bedrijven. Zendingen worden kleiner en moeten in steeds kortere tijd geleverd worden. Hierdoor rijden in binnensteden en woonwijken steeds meer vrachtvoertuigen rond. Deze situatie heeft een negatieve impact op de leefbaarheid in de stad. Denk bijvoorbeeld aan verkeersopstoppingen die ontstaan, een toenemende verkeersonveiligheid en ongezonde lucht.

Kansen voor een slimme stadslogistiek

Het lectoraat City Logistiek doet praktijkgericht onderzoek naar de kansen voor een slimme stadslogistiek. Schoon, minder - bijvoorbeeld door slimme bundeling van goederenstromen - en vernieuwend zijn hierbij het vertrekpunt. Belangrijke onderzoeksthema’s zijn de inzet van (ook licht elektrische) zero-emissie voertuigen, horecabevoorrading, afvoer van afval, bouwlogistiek, servicelogistiek en publieke inkoop. Hierbij wordt gekeken naar nieuwe verdienmodellen, slimme logistieke concepten, innovatieve technologie, stadshubs en overheidsbeleid.

De lector

Walther Ploos van Amstel - gepromoveerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam op de organisatie van logistieke beheersing - is sinds september 2014 lector City Logistiek. Daarnaast is hij lid van de stuurgroep van de Green Deal Logistiek in de Bouw en de Green Deal Zero Emissie stadslogistiek en ambassadeur van de PraktijkProef Amsterdam (verkeersmanagement). ‘Verschillende steden hebben inmiddels een zero-emissie beleid ingevoerd, mede dankzij de inzichten uit ons onderzoek,’ aldus Ploos van Amstel.

Onderwijs

Het lectoraat City Logistiek betrekt studenten bij het onderzoek, bijvoorbeeld via afstudeerstages. Het lectoraat verzorgt ook onderwijs in de vorm van hoor- en werkcolleges in het curriculum van de opleidingen Logistics Management en Logistics Engineering.

Partners

Het lectoraat City Logistiek werkt samen met uiteenlopende praktijkpartners, kennisinstellingen (universiteiten, TNO) en de Topsector Logistiek. De onderzoekers zijn ook betrokken bij internationale projecten, onderdeel van het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie Horizon Europa (2021-2027).

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Stadsdistributie is een uitdaging voor Amsterdam. De ruimte is schaars en alle vervoersstromen zorgen voor veel CO2-uitstoot en luchtvervuiling. Licht elektrische vrachtvoertuigen (LEVV’s) bieden een oplossing: ze zijn klein, wendbaar, uitstootvrij en vaak een stuk sneller in de drukke stad dan een bestelauto.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 31 oktober 2023

  dr. W. Ploos Van Amstel (Walther)

Lector City Logistiek

Tel: 0610081090
w.ploos.van.amstel@hva.nl
Bekijk profiel