Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Promotie Anouk de Ronde

Anouk de Ronde verdedigt op 28 oktober haar proefschrift ‘What fingermarks reveal about activities’

Evenement

Vingersporen onthullen niet alleen wie de mogelijke dader is, ze geven ook informatie over de handelingen verricht op een plaats delict. Dat blijkt uit onderzoek van Anouk de Ronde, verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Ze ontwikkelde een unieke methode waarmee vingersporen in strafzaken op termijn nog beter geanalyseerd kunnen worden. Op donderdag 28 oktober verdedigt De Ronde haar proefschrift ‘What fingermarks reveal about activities’ bij de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Foto: HvA

De bijeenkomst is online live te volgen. Het start om 11:45 uur op 28 oktober en is online bij te wonen op YouTube . Vooraf aanmelden is niet nodig.

Anouk bestudeerde als eerste ter wereld wat vingersporen vertellen over de handelingen van mensen op het moment dat zij vingersporen achterlaten. ‘De locatie en de richting van de vingersporen en het type vinger dat de afdruk achterlaat, geven hierover waardevolle informatie,’ aldus de Ronde.

Over het onderzoek

Het onderzoek van Anouk de Ronde is uitgevoerd binnen het lectoraat Forensisch Onderzoek van de HvA en valt onder het project ‘Vingersporen: de bron en verder’, gesubsidieerd door Regieorgaan SIA (RAAK-PRO-regeling). Hierin is ook gekeken naar het chemisch profileren van vingersporen en het gebruik en de interpretatie van vingersporen in de strafrechtketen. De Ronde werkte in haar onderzoek samen met het Nederlands Forensisch Instituut, de Vrije Universiteit van Amsterdam en de Politieacademie. Daarnaast waren verschillende studenten van de HvA bij het project betrokken, als afstudeerder en/of als proefpersoon.

Meer lezen:

Onderzoeksprogramma Forensisch Onderzoek

Onderzoeksproject Vingersporen informeren over activiteit

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 15 oktober 2021

Datum

Startdatum 28 okt 2021

Tijd

11:45 - 15:00 uur

Contact