Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Masterclass Omgevingscanvas

Tool voor participatie voor iedereen die plannen maakt met een ruimtelijke impact

Evenement

Heb je een plan voor een buurtmoestuin, binnenstedelijke herontwikkeling of duurzame energieopwekking? Hoe zorg je dat dit plan gedragen gaat worden door belanghebbenden? Participatie! Maar hoe? NWO-SURF-project R-LINK presenteert Het Omgevingscanvas, voor iedereen die plannen maakt met een ruimtelijke impact, op 23 januari 2020 vanaf 14:45 uur.

Er zijn veel tools voor participatie. Die helpen een gemeente bijvoorbeeld om te bepalen aan wat voor steun een initiatief van bewoners behoefte heeft. Of om te bepalen welke mate van participatie gezien de fase van beleidsvorming en het onderwerp realistisch is. Ook zijn al veel procedures of werkvormen bedacht om mensen te betrekken. Denk aan een burgerpanel, focusgroep, e-participatie, praatcafé. Tools hebben echter minder aandacht voor de inhoud van het gesprek. Hoe zorg je dat in het gesprek dat naar boven komt wat je plan echt verrijkt en helder wordt welke verschillende waarden in het geding zijn met betrekking tot je project? 

Het Omgevingscanvas

Over wat waardevol is valt te twisten. Dat gesprek moet worden gevoerd wil je in een proces niet voor verrassingen komen te staan (weerstand) én wil je de beloftes van participatie waarmaken. In het geval van gebiedsontwikkeling zitten waarden niet alleen in het project, maar juist ook in de plek. Het Omgevingscanvas helpt je om hier stapsgewijs zicht op te krijgen, met elkaar in gesprek te gaan en keuzes te maken.

Het Omgevingscanvas is het resultaat van drie jaar onderzoek met partners in Amsterdam, Almere en Groningen naar manieren waarop plannen van burgers en ondernemers met een ruimtelijke impact kunnen worden verrijkt en steunverlening door de gemeente en andere belanghebbenden beter kan worden verantwoord. We organiseerden voor het onderzoek workshops rond de cases Toentje, Vinkmobiel, Noordoogst, Boeletuin, De Polderheuvel Tuinen van West, Gooise Kant Energieneutraal en Park om de Hoek.

ROOILIJN KENNISKRING 9

In de avond vindt een gerelateerd event plaats in Pakhuis de Zwijger. Voor succesvolle gebiedsontwikkeling is nauwe samenwerking tussen vele partijen nodig. Het vraagt om participatie van bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Zodat zij samen meedenken en meedoen in het vormgeven van de ruimte. Bestaat zo’n stad alleen in theorie of moeten we hoopvoller zijn? 

Aanmelden masterclass

Wil je dit zelf ervaren zodat je het misschien ook kunt toepassen in je eigen project? Kom dan naar de masterclass Werken met het Omgevingscanvas die Hogeschool van Amsterdam, Urban Technology in samenwerking met Amsterdam Smart City heeft ontwikkeld.

  • Wanneer: 23 januari, 14u45 – 17u00, aansluitend borrel
  • Locatie: Amsterdam Smart City
  • Deelname: gratis, het aantal plaatsen is beperkt. Aanmelden door een bericht te sturen aan Melika Levelt via: m.levelt@hva.nl

Programma masterclass

14:45 Ontvangst
15.00-15.15 Welkom en kennismaking
15.15-15.30 Het Omgevingscanvas in hooflijnen
15.30-16.50 Aan de slag met het Omgevingscanvas
16.50-17.30 Aflsuiting & Borrel
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 20 december 2019