Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Rooilijn Kenniskring 9: De mythe van participatie

Een open stad: mooie theorie of moeten we hoopvoller zijn?

Evenement

Voor succesvolle gebiedsontwikkeling is nauwe samenwerking tussen vele partijen nodig. Het vraagt om participatie van bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Zodat zij samen meedenken en meedoen in het vormgeven van de ruimte. Bestaat zo’n stad alleen in theorie of moeten we hoopvoller zijn? Rooilijn Kenniskring 9 gaat op donderdag 23 januari om 19:30 uur in gesprek met experts uit de wetenschap en de praktijk.

Onderzoeksproject R-LINK

Waar lopen zij tegenaan en waar zien zij kansen voor de toekomst? In het programma is speciale aandacht voor onderzoeksproject R-LINK. Hierin werd het ontwikkelen van de stad met de stad onderzocht: met burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Hoe kunnen maatschappelijke initiatieven in de gebiedsontwikkeling bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en wat zijn voorwaarden voor succesvolle participatie en geslaagde co-creatie bij stedelijke ontwikkeling?

Omgevingscanvas

Aan R-LINK verbonden onderzoekers vertellen onder andere over het nieuw ontwikkelde Omgevingscanvas als hulpmiddel voor het maken, verrijken en verantwoorden van ruimtelijke plannen die in co-creatie worden gemaakt. Ook worden nieuwe ‘spelregels voor geslaagde stapsgewijze ontwikkeling in co-creatie tussen burgers, ondernemers en de overheid’ besproken die onderzoekers van Hogeschool van Amsterdam beschrijven in het digitale magazine Open Stad dat in samenwerking met Platform31 verschijnt. Deze komen voort uit 14 praktijkcases.

Rooilijn Kenniskring is op donderdag 23 januari om 19:30 uur. Opgeven voor deze avond kan op de website van Pakhuis De Zwijger

Masterclass Omgevingscanvas

Ook op 23 januari, 14:45 uur, is de Masterclass Omgevingscanvas. Meer informatie en aanmelden

Over Rooilijn kenniskring

De Rooilijn kenniskring is een programmareeks in Pakhuis De Zwijger waarin aandacht wordt gegeven aan interessante en actuele onderwerpen aangaande het brede terrein van ruimtelijke ontwikkeling. De Kenniskring richt zich op studenten, net afgestudeerden, onderzoekers, werknemers van adviesbureaus, corporaties, gemeenten, et cetera. Het zijn geen hoogdravende conferenties, maar toegankelijke bijeenkomsten.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 20 december 2019