Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Denk- en werksessies Centre of Expertise Urban Education

Evenement

Het Centre of Expertise Urban Education levert samen met HvA-lectoraten, HvA-opleidingen, praktijkpartners en beleidsactoren een bijdrage aan het versterken van kansengelijkheid en inclusie voor kinderen en jongeren in de grote stad. De komende tijd wil het CoE UE een volgende ontwikkelslag maken in de inrichting van haar programma’s. Hiertoe willen we structurele samenwerkingen met opleidingen en lectoraten versterken en initiatieven (door)ontwikkelen om maatschappelijke uitdagingen in de grote stad aan te gaan. Tijdens twee denk- en werksessies (maandag 16 mei en dinsdag 24 mei) willen we relevante thema’s voor Urban Education verdiepen, willen we verkennen op welke thema’s samenwerking mogelijk is en welke nieuwe perspectieven en kansen dat kan bieden. Kom je ook?

Centre of Expertise Urban Education

Het CoE Urban Education wil bijdragen aan het vergroten van kansengelijkheid en inclusie voor kinderen en jongeren in de grote stad. Dit krijgt vorm in zes maatschappelijke uitdagingen (programmalijnen). Deze programmalijnen zijn het resultaat van raadplegingen in het werkveld en uitwisseling met deskundigen binnen en buiten de HvA. Complexe maatschappelijke vraagstukken worden vanuit verschillende perspectieven en werkvelden onderzocht. Projecten binnen deze programmalijnen krijgen samen met HvA-lectoraten, -opleidingen en andere partners vorm.

Denk- en werksessies

In twee denk- en werksessies willen we met HvA-opleidingen en -lectoraten samen kijken hoe we de ingeslagen richtingen verder kunnen ontwikkelen.

Tijdens deze sessies zijn wij expliciet op zoek naar verdere samenwerkingsmogelijkheden met opleidingen en lectoraten om voor langere termijn gedegen, gestructureerd en gezamenlijk aan de Maatschappelijke Uitdagingen (MU’s) te werken. Als je overlap ziet met je eigen werk, of je bent geïnteresseerd om door te denken over inhoud en samenwerking, hopen we dat je tijd kunt vrijmaken om aan een sessie deel te nemen.

Maandag 16 mei, 14.30 - 16.30 uur, KSH 06A03

Tijdens deze bijeenkomst staan de volgende drie MU’s en programmalijnen centraal:
MU4: Opgroeien in de stad
MU5: De politieke kloof
MU6: Kansrijke leer- en ontwikkelroutes

Dinsdag 24 mei, 14.00 - 16.00 uur, WBH 03A02

Tijdens deze bijeenkomst staan de volgende drie MU’s en programmalijnen centraal:
MU1: Kansrijk omgaan met taaldiversiteit
MU2: Inclusieve programma’s
MU3: Toerusting van onderwijs- en opvoedingsprofessionals

Neem contact op

Mocht je niet aanwezig kunnen zijn maar heb je wel interesse in samenwerking, mail dan de programmacoördinator van de betreffende maatschappelijke uitdaging.

Maatschappelijke uitdagingen

In Nederland worden honderden verschillende talen en taalvariëteiten gesproken. En in A’dam groeit meer dan de helft van de kinderen en jongeren op met een andere taal dan of naast het Nederlands. Jammer genoeg is er weinig waardering voor andere talen dan het Standaardnederlands en het Engels. Dat is schadelijk voor het zelfvertrouwen van kinderen die bijvoorbeeld opgroeien met het Pools of voor jongeren die voornamelijk straattaal gebruiken. Het kan ook leiden tot kansenongelijkheid.

Binnen het CoE UE onderzoeken we hoe onderwijs- en opvoedingsprofessionals de meertalige bagage van kinderen, jongeren, hun ouders én zichzelf positief kunnen benaderen, en erop kunnen voortbouwen.

Meer info: Daniela Polisenska d.polisenska@hva.nl

In een grote stad wonen mensen met heel verschillende achtergronden, ervaringen, skills en verhalen. Om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren zich thuisvoelen op school en in de samenleving, is het belangrijk dat ze mogen laten zien wie ze zijn, welke ervaringen ze hebben en waarvoor ze staan.

Binnen het CoE UE onderzoeken we hoe onderwijs- en opvoedingsprogramma’s recht kunnen doen aan de perspectieven, ervaringen en behoeften van al die leerlingen en studenten met een verschillende achtergronden.

Meer info: Nicole Sanches n.sanches@hva.nl

Voor de ontwikkelkansen van kinderen zijn de kwaliteiten en vaardigheden van onderwijs- en opvoedprofessionals van groot belang. Daarom hebben leraren, jeugdwerkers, jongerenwerkers en medewerkers in de kinderopvang te maken met hoge verwachtingen ten aanzien van hun expertise.

Binnen het CoE UE onderzoeken we hoe professionals op zo’n manier kunnen begeleiden en ondersteunen dat ze hun expertise verder blijven ontwikkelen zonder dat ze het gevoel krijgen dat er nóg meer op hun bordje komt.

Meer info: Ina Cijvat c.c.cijvat@hva.nl

Niet alleen ouders voeden een kind op - ook buren leerkrachten, de voetbaltrainer, medewerkers van het consultatiebureau en jongerenwerkers zijn belangrijk. En niet alleen mensen dragen bij aan iemands vorming. Ook kunst doet dat, evenals sport en de sfeer in de buurt.

Een stad als Amsterdam biedt kinderen en jongeren allerlei ervaringen die invloed hebben op hun ontwikkeling. Alleen weten zij, en hun ouders en opvoeders, lang niet altijd wat er in de stad wordt georganiseerd, en welke faciliteiten er tot hun beschikking staan. Er is al van alles te vinden in hun eigen wijk, en nog veel meer daarbuiten.

Binnen het CoE UE onderzoeken we waarom sommige mensen geen gebruik maken van de mogelijkheden die er zijn, én wat je daaraan kunt doen. Wat belemmert kinderen, jongeren, ouders, professionele opvoeders en vrijwilligers én wat hebben ze nodig om hun weg wèl te vinden?

Meer info: Nicole Sanches n.sanches@hva.nl

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren leren hoe ze actief en kritisch kunnen bijdragen aan de samenleving en de democratie. Niet iedereen krijgt daarvoor evenveel mogelijkheden, lang niet alle jongeren krijgen te horen dat zij ertoe doen en krijgen lang niet altijd erkenning voor de uitingsvorming die zij hanteren voor hun politieke betrokkenheid.

In een grote stad klinkt een veelheid aan stemmen. De wereld wordt er bekeken vanuit allerlei perspectieven. Behalve een veelkleurig beeld levert die diversiteit ook lastige vragen op. Omdat verschillende overtuigingen kunnen schuren, zelfs haaks op elkaar kunnen staan.

Binnen het CoE onderzoeken we hoe professionals jongeren kunnen stimuleren om hun politiek betrokkenheid verder te ontwikkelen.

Meer info: Sebastian Abdallah s.e.abdallah@hva.nl

Onderwijs zorgt ervoor dat jongeren kunnen klimmen op de maatschappelijke ladder.

Cijfers van hogescholen en universiteiten laten zien dat studenten met een migratieachtergrond of met ouders die geen hoger onderwijs hebben gekregen, nog altijd ondervertegenwoordigd zijn. En áls ze al op een hogeschool of universiteit belanden, blijkt dat zij veel vaker dan anderen uitvallen voordat ze een diploma hebben.

Binnen het CoE onderzoeken we hoe professionals en instellingen in de gehele onderwijskolom kunnen bijdragen aan het verlagen van de drempels voor jongeren om een succesvolle onderwijsloopbaan te hebben.

Meer info: Claudia van Kruistum c.j.van.kruistum@hva.nl

Gepubliceerd door  Urban Education 25 april 2022

Datum

Startdatum 16 mei

Tijd

14:30 - 16:30 uur