Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

HvA presenteert: Urban Education # 6 It takes a village

Wat hebben kinderen en jongeren nodig bij opgroeien in de stad?

Evenement

Opgroeien in de grote stad biedt kinderen en jongeren veel kansen. Maar niet ieder kind of jongere krijgt dezelfde kansen. Kortom, er is grote kansenongelijkheid. Samen met professionals in onder meer onderwijs, jongerenwerk en jeugdzorg wil het Centre of Expertise (CoE) Urban Education bijdragen aan het vergroten van kansengelijkheid voor kinderen en jongeren. We organiseren in de periode januari tot en met mei 2022 zes (hybride) bijeenkomsten in Pakhuis de Zwijger waar de grote uitdagingen op het terrein van opgroeien en opvoeden in de stad centraal staan.

Op dinsdag 10 mei, tijdens de zesde (hybride) bijeenkomst van het CoE Urban Education, de maatschappelijke uitdaging (MU) Opgroeien in de stad centraal van het CoE Urban Education.

Niet alleen ouders voeden een kind op. Volgens een Afrikaans gezegde is daar een heel dorp voor nodig. Want ook buren zijn belangrijk, docenten, de voetbaltrainer, muziekleraar, iemand van de kerk, en natuurlijk professionals zoals jongerenwerkers of hulpverleners in het wijkteam. Niet alleen mensen dragen bij aan iemands vorming. Het pedagogisch klimaat in de buurt speelt een belangrijke rol. Maar ook kunst, bewegen en muziek. Een stad als Amsterdam biedt kinderen en jongeren allerlei ervaringen die van invloed zijn op hun ontwikkeling. Alleen weten zij, en hun ouders en opvoeders, lang niet altijd wat er in de stad wordt georganiseerd, en welke faciliteiten tot hun beschikking staan. Tijdens deze bijeenkomst gaan we aan de slag met de vraag: Wat hebben kinderen en jongeren nodig om op te groeien in de stad?

We starten met een rondetafelgesprek waarin we bespreken wat er gedaan wordt en gedaan moét worden om kinderen en jongeren te ondersteunen in het opgroeien. Dit doen we vanuit theorie, praktijk en onderzoek. Daarna volgen drie workshops waarin projecten uit de praktijk centraal staan die onderzoek doen naar, of hulpmiddelen ontwerpen voor ondersteuning van kinderen, jongeren en hun opvoeders. Wat kunnen de inzichten uit deze projecten betekenen voor onderwijs en praktijk rondom kinderen en jongeren in de stad?

Tijdens deze middag zullen onderzoekers, docenten, studenten en praktijkprofessionals aan het woord komen. Publiek (online en in de zaal) kan meepraten tijdens de sessies.

Sprekers

De bijeenkomst wordt bij Pakhuis de Zwijger gehouden. Maar je kunt ook online deelnemen. De fysieke bijeenkomst wordt afgesloten met een borrel.

Zes bijeenkomsten in Pakhuis de Zwijger

Dit is alweer de laatste van de zes bijeenkomsten die het CoE Urban Education organiseert tussen januari en april 2022 in Pakhuis de Zwijger.
Centraal staan de grote uitdagingen op het terrein van opgroeien en opvoeden in de stad. De bijeenkomsten zijn hybride.

Actuele projecten

Tijdens de bijeenkomsten bespreken we actuele projecten en gaan in gesprek met professionals uit de praktijk, onderzoekers en beleidsmakers.
We presenteren uitkomsten van recente projecten. Daarnaast vormen deze bijeenkomsten een belangrijke inbreng voor toekomstige activiteiten van het CoE Urban Education.

Over het Centre of Expertise Urban Education

Het Centre of Expertise Urban Education van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) wil een bijdrage leveren aan het versterken van de samenwerking tussen onderwijs, jongerenwerk en jeugdzorg en opleidingen, kennisinstellingen en beleidsmakers. Door met professionals te werken aan onderzoek, praktijkontwikkeling en agendering, beogen we alle kinderen en jongeren optimale kansen te bieden.

Gepubliceerd door  Urban Education 4 mei 2022

Datum

Startdatum 10 mei

Tijd

15:00 - 17:00 uur