Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Grootstedelijke Opvoedingsvraagstukken

Faculteit overstijgende samenwerking

Project

Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten in Nederland volledig verantwoordelijk voor alle facetten van de zorg voor en begeleiding van jeugdigen in hun gemeente. De nieuwe wetten zorgen voor grote veranderingen in de eisen die gesteld worden aan toekomstige professionals die werken met jeugd. Onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg, jongerenwerk en vrijwilligerswerk komen elkaar meer en meer tegen in de dagelijkse praktijk. Deze recente veranderingen in het brede werkveld betekenen dat pedagogische professionals een nieuwe rol krijgen. De programmalijn Grootstedelijke Opvoedingsvraagstukken sluit aan bij deze transitie.

Grootstedelijke Opvoedingsvraagstukken (GO!)

De ontwikkeling in het jeugddomein roept op organisatorisch en inhoudelijke niveau vragen op voor het opleiden van toekomstige professionals aan de Hogeschool van Amsterdam en de dagelijkse uitvoering van werkzaamheden omtrent het geven van ondersteuning en zorg aan jeugdigen, hun opvoeders en andere betrokkenen in de pedagogische basisinfrastructuur. Opvoedkundige en vakgerelateerde vaardigheden blijven belangrijk. Daarnaast zullen vakoverstijgende vaardigheden zoals interprofessioneel samenwerken, vrijwilligersondersteuning en het versterken van zelfregie een grotere rol gaan spelen. Naast de transitie van de zorg voor en begeleiding van jeugdigen, hebben professionals in Amsterdam te maken met unieke kenmerken van een grootstedelijke omgeving. Professionals moeten niet alleen anders gaan werken, maar moeten ook kunnen omgaan met een superdiverse omgeving die veel verschillende bevolkingsgroepen kent. Tegelijkertijd biedt de grootstedelijke omgeving een rijke culturele en sociale omgeving met een grote verscheidenheid aan professionals. Kortom: de grootstedelijke omgeving biedt veel uitdagingen maar vooral veel mogelijkheden.

Om deze uitdagingen te beantwoorden hebben drie lectoraten de faculteit-overstijgende programmalijn Grootstedelijke Opvoedingsvraagstukken geformuleerd, waarin samen met docenten en studenten van twee faculteiten en in samenwerking met het werkveld (onderzoeks)projecten uitgevoerd worden.

Beoogde resultaten van het project.

  • Het verspreiden van onderzoeksresultaten onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de drie lectoraten

  • Ontwikkeling van onderwijsmateriaal en bijscholingsmateriaal rond Pedagogische Civil Society dat bruikbaar is voor de opleidingen in de beide betrokken faculteiten van de Hogeschool van Amsterdam

Meer informatie?

Voor meer informatie contact op met Sanne Rumping.

21 december 2022

Project Info

Startdatum 01 mrt 2015