Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Pedagogisch curriculum voor het jonge kind in de kinderopvang

Boek

Veel landen kennen al een pedagogisch curriculum voor het jonge kind in de kinderopvang, als onderdeel van een professioneel kwaliteitskader voor kinderopvangvoorzieningen (‘early childhood education and care’). Nederlandse pedagogische beroepskrachten kunnen sinds 2009 alleen gebruik maken van het Pedagogisch kader: vijf boeken voor de pedagogisch praktijk, die door experts onbetwist als buitengewoon volledig en zeer praktisch toepasbaar worden beschouwd.

De ontwikkeling van een pedagogisch curriculum voor het jonge kind in de kinderopvang past in het in 2017 door het parlement aangenomen wetsvoorstel Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Met de IKK geeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) inhoud aan de herziening van de wet Kinderopvang en het bijbehorend toezichtkader, vanaf 1 januari 2018. In de wet IKK krijgen houders van kinderopvangvoorzieningen de pedagogische opdracht om verantwoorde dagopvang en buitenschoolse opvang aan te bieden. In het nieuwe toezichtkader krijgen aanbieders tevens meer ruimte voor eigen pedagogische profilering.

Download het 'Pedagogisch curriculum voor het jonge kind in de kinderopvang'

Reference Fukkink, R. (Ed.) (2017). Pedagogisch curriculum voor het jonge kind in de kinderopvang. Bureau Kwaliteit Kinderopvang.
Published by  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 1 January 2017

Publication date

Jan 2017

Author(s)


Research database