Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

mw.  A. Amagir (Aisa) MEd

Promovendus, cluster Maatschappijvakken

Aisa Amagir is sinds 2003 als lerarenopleider economie verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam in de bachelor- en masterlerarenopleiding. Daarnaast heeft zij lessen geschreven voor het Ruud de Moor Centrum en is ze mede-auteur van het katern denkvaardigheden binnen het economieonderwijs. Sinds september 2013 is Aisa werkzaam als onderzoekster voor de kenniskring didactiek van de maatschappijvakken, waar ze onderzoek doet naar transfer of learning.