Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Waiting for Superman: TED-like talk door lector Marco Snoek

Lezing

Op maandag 19 oktober verzorgde lector Marco Snoek een TEDlike talk op het Europese Education, Training and Youth Forum in Brussels. Tijdens dit tweedaagse forum komen zo’n 600 vertegenwoordigers van ministeries, stakeholderorganisaties en Europese Instanties bij elkaar met als doel om kennis te nemen van recente ontwikkelingen op het terrein van onderwijs en jeugd en van initiatieven van de Europese Commissie op dit terrein.

In zijn presentatie ging Marco Snoek in op de rol van leraren en hoe leraren in die rol ondersteund kunnen worden door een structuur voor het beroep, die gericht is op een leven lang leren en op samenwerkend leren. Het realiseren van een dergelijke structuur vraagt een nauwe samenwerking van de verschillende stakeholders: ministeries, leraren en schoolleiders.

Zijn bijdrage is gebaseerd op het werk van de Working Group School in de afgelopen anderhalf jaar. In de Working Group Schools bogen vertegenwoordigers van de verschillende lidstaten zich over de vraag

  • hoe beleid van overheden het continuum van het beroep (de samenhang tussen de lerarenopleiding, de eerste fase van de beroepsuitoefening en de verdere loopbaan van leraren) kunnen versterken,
  • welke bijdrage leeromgevingen die gericht zijn op samenwerkend leren tussen professionals daar aan kunnen leveren
  • en wat dit vraagt van beleid en van de samenwerking tussen stakeholders bij het ontwikkelen van dit beleid.

De uitkomsten van de Working Group komen eind november beschikbaar in de vorm van een ‘Guide on policies to improve Initial Teacher Education’ met als titel Shaping career-long perspectives on teaching, en zijn onderwerp van een strategische werkconferentie op 26 en 27 november in Brussel.

het tweedaagse Education, Training and Youth Forum in Brussel wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de Europese Commissie. Tijdens dit forum komen zo’n 600 vertegenwoordigers van ministeries, stakeholderorganisaties en Europese Instanties bij elkaar met als doel om kennis te nemen van recente ontwikkelingen op het terrein van onderwijs en jeugd en van initiatieven van de Europese Commissie op dit terrein.

Referentie

Snoek, M. (2015). Waiting for Superman. TED-like talk at the European Education, Training & Youth Forum, Brussel, 19 October 2015.

Link: www.vimeo.com/144635675

26 november 2015

Publicatiedatum

nov 2015

Auteur(s)