Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Vermijding en frustratie; Het belang van negatieve motivaties voor de leesvaardigheid van vmbo’ers.

Artikel

Sinds kort is er binnen leesonderzoek aandacht voor negatieve motivatie. Amerikaanse onderzoekers hebben de toegevoegde waarde van begrippen als 'vermijding' en 'ervaren moeilijkheid' bij leesvaardigheid onderzocht bij leerlingen. Hun studie lijkt erop te wijzen dat positieve en negatieve motivaties van elkaar moeten worden onderscheiden.

Referentie

Van Steensel, R., Oostdam, R., & A. Van Gelderen (2013). Vermijding en frustratie: Het belang van negatieve motivaties voor de leesvaardigheid van vmbo’ers. In D. Schram (Ed.), De aarzelende lezer over de streep; Recente wetenschappelijke inzichten [Pp. 105-122]. Delft: Eburon.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 26 mei 2014

Publicatiedatum

mei 2014

Auteur(s)

Dr. Amos van Gelderen
Dr. Roel van Steensel

Publicaties: