Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Van Veranderd Worden naar Zelf Veranderen

Veranderingsbekwaamheid als metacompetentie van leraren

Publicatie naar aanleiding van de openbare les van Marco Snoek ter gelegenheid van het lectoraat 'De veranderingsbekwame leraar'. Doel van dit lectoraat is om aandacht te vragen voor die veranderingsbekwaamheid en om materialen te ontwikkelen die studenten, leraren en lerarenopleiders ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van hun eigen veranderingsbekwaamheid.

Het conceptuele kader dat in deze tekst is beschreven, is ontwikkeld door de kennis over onderwijsvernieuwing op scholen, over het leren van competenties en over voorwaarden voor collectief leren met elkaar te combineren. Die kennis is beschreven in hoofdstuk 1, 2 en 3; op basis daarvan zijn keuzes gemaakt voor de verdere aanscherping en afbakening van het werk van de kenniskring. In hoofdstuk 4 is vervolgens een aantal instrumenten en methodieken die komende tijd verder ontwikkeld en uitgeprobeerd zullen worden in het kort beschreven. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting en conclusie, onder meer met een verwijzing naar de activiteiten van de kenniskring die daar voor het komende jaar (2004-2005) uit zullen voortkomen.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 25 november 2004

Publicatiedatum

nov 2004

Auteur(s)


Publicaties: