Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Vakkenintegratie in de praktijk - het leergebied mens en maatschappij

Artikel

Verslag van een survey-onderzoek onder ca 100 leraren die lesgeven in het leergebied mens en maatschappij over de motieven voor de invoering van het leergebiedonderwijs, de gebruikte methoden en de denkbeelden en verwachtingen van leraren over de effecten van het leergebiedonderwijs. Algemene indruk van het resultaat is dat het leergebiedonderwijs onder de uitvoerende leraren weinig enthousiaste supporters heeft.

Referentie

Wilschut, A. & van der Pot, G. (2014). Vakkenintegratie in de praktijk - het leergebied mens en maatschappij. Kleio 55 (5), p. 40-44.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 1 mei 2014

Publicatiedatum

mei 2014

Auteur(s)


Publicaties: