Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Vakkenintegratie - Het leergebied mens en maatschappij

Artikel

Hoewel al sinds 2006 de mogelijkheid bestaat voor scholen om hun onderwijs te organiseren in leergebieden, is nog maar weinig bekend over de redenen voor en de effecten van de invoering van het leergebied mens en maatschappij in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Waarom kiest de ene school wel en de andere juist niet voor een leergebied? Wat zijn de ervaringen van docenten die lesgeven in het leergebied? Willen docenten dat het leergebied blijft bestaan, of liever niet?

Referentie

· Arie Wilschut & Gerhard van der Pot. Vakkenintegratie in de praktijk - het leergebied mens en maatschappij. Kleio 55 (5), p. 40-44.

1 mei 2014

Publicatiedatum

mei 2014

Auteur(s)

Gerhard van der Pot

Publicaties: