Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Onderzoek naar transfer in de tweedegraads lerarenopleidingen

Rapport

De afgelopen twee jaar heeft een viertal onderzoekers van het Kenniscentrum onder leiding van lector Arie Wilschut een onderzoek gedaan naar de vraag in welke mate en kwaliteit studenten tijdens hun stages toepassen wat zij op hun opleiding hebben geleerd: is er sprake van transfer tussen opleiding en werkplek? Hiernaar is een kwalitatief onderzoek gedaan onder HvA-docenten, werkbegeleiders en studenten. De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat er sprake is van transfer, maar misschien niet in de mate en kwaliteit die docenten van de HvA graag zouden zien. Het rapport onderzoekt hiervan de mogelijke oorzaken en doet aanbevelingen voor een verbeterde praktijk.

4 september 2014

Publicatiedatum

sep 2014

Auteur(s)

Geert van den Berg

Publicaties: