Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Tijd vrijmaken door onderwijs anders te organiseren

Artikel

Een van de grootste problemen die leraren in hun werk ervaren is het gebrek aan tijd. Tijd om individuele aandacht te besteden aan leerlingen of tijd om samen met collega’s te werken aan onderwijsvernieuwing. Uit de ervaringen binnen het project InnovatieImpuls Onderwijs blijkt echter dat het mogelijk is om tijd te creëren door onderwijs anders te organiseren. Dat komt naar voren in een kwalitatief onderzoek dat Marco Snoek, Henk Sligte, Edith van Eck, Margreet Schriemer en Yolanda Emmelot hebben uitgevoerd onder de 150 IIO scholen. Marco en Henk berichten daarover in het blad van 12 tot 18.

Referentie

Snoek, M. & Sligte, H. (2015). Tijd vrijmaken door onderwijs anders te organiseren. Van 12 tot 18, 25 (2), 12-13)

1 februari 2015

Publicatiedatum

feb 2015

Auteur(s)

Henk Sligte

Publicaties: