Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Thinking parents in policy, research and practice in European parental support.

In het slothoofdstuk van de Europese publicatie ‘Think Parents!’ beschrijven de auteurs (tevens redacteur van het boek) de paradox dat ouders soms weinig worden betrokken bij opvoedingsondersteuning in beleid, onderzoek en praktijk. De auteurs doen een oproep om het perspectief van ouders centraal te stellen en wijzen op ‘good practice’ in Europese projecten.

Referentie

Fukkink, R., & Vink, C. (2014). Thinking parents in policy, research and practice in European parental support. In R. Fukkink, C. Vink, & N. Bosscher (Eds.). Think Parents! European perspectives on parental support (p. 107-115). Amsterdam: SWP.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 1 juli 2014

Publicatiedatum

jul 2014