Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Teacher education as a mirror of the profession

Anders

Op 24 oktober 2016 verzorgde Marco Snoek een keynote op een symposium georganiseerd door de Portugese Onderwijsraad.

Het symposium had als titel ‘Teacher education: Dilemmas and challenges’, en maakte deel uit van een reeks van symposia die tot doel hebben om input te verzamelen voor een herziening van de Portugese onderwijswetgeving.

In zijn keynote ging Marco in op de positie van de lerarenopleiding in het continuum van het lerarenberoep en op de vraag in hoeverre de opleiding een afspiegeling is van (de verwachtingen ten aanzien van) het beroep van leraar.

De tekst van de keynote zal te zijner tijd gepubliceerd worden in een uitgave van de Portugese Onderwijsraad.

Referentie

Snoek, M. (2016). Teacher education as a mirror of the profession.. Interne publicatie.

16 november 2016

Publicatiedatum

nov 2016

Auteur(s)


Publicaties: