Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Supporting teacher educators for better learning outcomes.

Artikel

HvA Lector Marco Snoek heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan deze bundel van de Europese Commissie over het beroep van lerarenopleiders. In beleidsdiscussies over onderwijs en leraren in de verschillende Europese Lidstaten is weinig aandacht voor het belang van goede lerarenopleiders. Mede op basis van drie conferenties heeft de Thematische Werkgroep Teacher’s Professional Development van de Europese Commissie, de kwaliteit van lerarenopleiders op de Europese beleidsagenda geplaatst. Nederland is een van de weinige landen waar behoorlijk veel aandacht is voor de kwaliteit van lerarenopleiders (met name dankzij de rol van de VELON). Nederlandse voorbeelden van maatregelen en initiatieven, met name vanuit de beroepsgroep zelf, worden op diverse plekken in de bundel genoemd.

Referentie

Thematic Working Group Teachers’ Professional Development (2013). Supporting teacher educators for better learning outcomes. Brussel: Europese Commissie.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 7 mei 2014

Publicatiedatum

mei 2014

Auteur(s)


Publicaties: