Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Shaping career-long perspectives on teaching.

A guide on policies to improve initial teacher education.

Rapport

Lector Marco Snoek heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de publicatie ‘Shaping career-long perspectives on teaching’. Deze ‘Guide on policies to improve initial teacher education’ is onlangs gepubliceerd door de Europese Commissie. De guide omvat handreikingen die het resultaat zijn van het werk van de Working Group Schools van de Europese Commissie.

De publicatie gaat in op de rol van leraren en hoe leraren in die rol ondersteund kunnen worden door een structuur voor het beroep, die gericht is op een leven lang leren en op samenwerkend leren. Het realiseren van een dergelijke structuur vraagt een nauwe samenwerking van de verschillende stakeholders: ministeries, leraren en schoolleiders.

In de Working Group Schools bogen vertegenwoordigers van de verschillende lidstaten zich over de vraag

  • hoe beleid van overheden het continuum van het beroep (de samenhang tussen de lerarenopleiding, de eerste fase van de beroepsuitoefening en de verdere loopbaan van leraren) kan versterken,
  • welke bijdrage leeromgevingen die gericht zijn op samenwerkend leren tussen professionals daar aan kunnen leveren
  • en wat dit vraagt van beleid en van de samenwerking tussen stakeholders bij het ontwikkelen van dit beleid.

Marco Snoek vertegenwoordigde daarbij het Nederlandse Ministerie van Onderwijs.

De verschillende inzichten die ontstonden op basis van uitwisseling van beleidsaanpakken in verschillende landen zijn vertaald naar aanbevelingen voor beleid.

In een TEDlike talk die Marco Snoek op het Europese Education, Training and Youth Forum in Brussels op maandag 19 oktober verzorgde, gaat hij in op de hoofdpunten van de publicatie. Zie: http://ec.europa.eu/education/gallery/videos/ety-marco-snoek_en.htm

Referentie

Working Group Schools (2015). Shaping career-long perspectives on teaching. A guide on policies to improve initial teacher education. Brussels: European Commission.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 12 januari 2016

Publicatiedatum

jan 2016

Auteur(s)


Publicaties: