Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Samen werken aan leren en opvoeden

Basisboek over ouders en school

Boek

Scholen krijgen steeds meer aandacht voor de samenwerking met ouders. Ook de overheid en lerarenopleidingen laten sterk toenemende belangstelling hiervoor zien. Onderzoek toont immers aan dat een goede pedagogische en didactische samenwerking met ouders tot beter onderwijs leidt en positieve effecten heeft op de leerresultaten. Dit boek biedt een overzicht van wat pedagogen, leraren en andere beroepsgroepen moeten weten om met ouders en hun kinderen te kunnen samenwerken.

Samen werken aan leren en opvoeden haakt in op de voordelen van een goede samenwerking tussen ouders en school. Heit boek biedt concrete informatie en strategieën die een stap verder gaan dan de gebruikelijke communicatieaspecten rond ouderbetrokkennheid. Diverse deskundigen op het gebied van ouderbetrokkennheid geven een beeld van wat er speelt op het gebied van onderzoek, inzichten en toepassingen bij het samenwerken met ouders in de beroepspraktijk.

Samen werken aan leren en opvoeden is geschikt voor onder meer (academische) pabo’s. eerste- en tweedegraadslerarenopleidingen, en pedagogische opleidingen op hbo- en wo- niveau. Ook professionals in het basis en voortgezet onderwijs, onderwijsdiensten en sociale beroepen hebben veel aan dit boek.

Referentie

Oostdam, R. & De Vries, P. (Red.) (2014) Samen werken aan leren en opvoeden; Basisboek over ouders en school. Bussum: Coutinho

18 december 2014

Publicatiedatum

dec 2014

Auteur(s)

Peter de Vries

Publicaties: