Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Reflectie lector Marco Snoek op de International Summit

Artikel

Op 13 en 14 maart vond in de Beurs van Berlage de International Summit on the Teaching Profession (ISTP2013) plaats, waar delegaties van ministers en vakbonden uit 18 verschillende landen zich bogen over het thema Teacher Appraisal: waardering, evaluatie en beoordeling van leraren. Op deze topconferentie kwamen ministers en vakbondsvertegenwoordigers uit 30 landen beleidservaringen en ideeën over lerarenbeleid uitwisselen. Het doel was om een bijdrage te leveren aan het verhogen van de kwaliteit van leraren en het onderwijsniveau in de betrokken landen. De deelnemers waren afkomstig uit landen met de hoogste score of de grootste stijging op onderwijsranglijsten. HvA-lector Marco Snoek was daar met zes studenten uit het Excellentieprogramma aanwezig. In deze publicatie reflecteert hij uitgebreid op de Summit en trekt lessen voor schoolleiders (Besteed 50% van je tijd aan het stimuleren en ondersteunen van professionele ontwikkeling van leraren!), de beroepsgroep (Zorg voor collectieve normatieve professionaliteit door je te binden aan gezamenlijke normatieve kaders!) en de lerarenopleidingen (Stimuleer normatieve professionaliteit vanaf het begin van de opleiding!). Deze reflecties zijn in twee delen gepubliceerd op Scienceguide.nl: Leg focus op docentevaluaties en Leren van de Summit . De impressies van de studenten (zie de berichtgeving op Scienceguide en Foliaweb ) zijn omgezet in een advies die zijn aangeboden aan minister Jet Bussemaker.

Referentie

Snoek, M. (Author). (2013). Leren van de Summit. Amsterdam: Scienceguide.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 4 december 2013

Publicatiedatum

dec 2013

Auteur(s)


Publicaties: