Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

De begeleiding van startende leraren.

Artikelenreeks in Van 12 tot 18

In een reeks artikelen in het docentenvakblad Van 12 tot 18 wordt de problematiek van startende leraren in beeld gebracht door middel van interviews en reflectie.

Binnen het project Juniorleraar wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling en ondersteuning van startende leraren.

In het jaar 2014-2015 stonden startende leraren centraal.

In het openingsartikel Startende leraren: Zwemmen of verzuipen schetst Marco Snoek, lector bij het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de HvA en projectleider van het project Juniorleraar, de achtergrondproblematiek van startende leraren.

In de drie daaropvolgende artikelen interviewt Hanneke Hallink, coach bij het IJburgcollege, drie startende leraren.

  • Max Hamel vertelt in Als een les niet lekker loopt, dan vreet dat energie over zijn ervaringen in zijn eerste jaar als leraar op het IJburg College.
  • In Vliegende start. De eerste ‘echte’ onderwijsbaan van Lesley van Scherpenzeel vertelt Lesley over zijn ervaringen als natuurkundeleraar op het Metis Montessori Lyceum in Amsterdam.
  • Tenslotte vertelt Annabelle Onrust over haar ervaringen als zij-instromer op het Compaen VMBO in Terugkeren naar een oude liefde. Interview met Annabelle Onrust, zij-instromer op het Compaen VMBO

In het slotartikel van de reeks Tijd voor een ontwikkelingsgericht curriculum. Startende leraren anders begeleiden maken Marco en Hanneke de balans op. Zij pleiten voor meer aandacht voor de verdere ontwikkeling van startende leraren.

In de jaargang van 2015-2016 is gekozen voor een andere focus: het perspectief van de coach van startende leraren.

“In het eerste artikel, Gedreven door de herinnering aan slapeloze nachten. Twee coaches over hun rol bij het begeleiden van startende leraren, interviewen Hanneke en Marco twee ervaren coaches van startende leraren. Ranko Steusel van het Caland Lyceum en Ineke Janssen van de Nieuwe Havo vertellen over hun drijfveren, hun aanpakken en hun dromen.

In het tweede artikel, De velighied van een vangnet, gaan Marco Snoek op bezoek bij Scholengemeenschap Panta Rhei in Amstelveen, om te horen hoe ze daar vorm geven aan een samenhangend driejarig begeleidingsprogramma vioor startende leraren in het vmbo.

In het slotartikel Van startbekwaam naar bekwaam, maken Marco Snoek en Hannekele Hallink de balans op en beschrijven ze wat er nodig is voor een goed en samenhangend begeleidingsprogramma dat doelgericht inzet op de verder ontwikkeling van competenties van leraren. Tevens laten ze zien wat er in dat kader binnen de Amsterdamse projecten Juniorleraar en Frisse Start aan instrumenten ontwikkeld wordt.

Referentie

Marco Snoek (2014). Startende leraren: Zwemmen of verzuipen. Van 12 tot 18, november 2014, p. 6-8 (artikel 1)

Hanneke Hallink (2015). Als een les niet lekker loopt, dan vreet dat energie’. Interview met Max Hamel, startende leraar op het IJburg College. Van 12 tot 18, februari 2015, p. 10-11. (artikel 2)

Hanneke Hallink (2015). Vliegende start. De eerste ‘echte’ onderwijsbaan van Lesley van Scherpenzeel. Van 12 tot 18, maart 2015, p. 18-19. (artikel 3)

Hanneke Hallink (2015). Terugkeren naar een oude liefde. Interview met Annabelle Onrust, zij-instromer op het Compaen VMBO. Van 12 tot 18, mei 2015, p. 12-13. (artikel 4)

Marco Snoek en Hanneke Hallink (2015). Tijd voor een ontwikkelingsgericht curriculum. Startende leraren anders begeleiden. Van 12 tot 18, juni 2015, p. 10-12. (artikel 5)

Hanneke Hallink en Marco Snoek (2015). Gedreven door de herinnering aan slapeloze nachten. Twee coaches over hun rol bij het begeleiden van startende leraren. Van 12 tot 18, december 2015, p. 40-41. (artikel 6)

Hanneke Hallink en Marco Snoek (2016). De veiligheid van een vangnet. Driejarige begeleidingstrajecten voor startende leraren op Panta Rhei. Van 12 tot 18, maart 2016, p. 30-31. (artikel 7)

Marco Snoek en Hanneke Hallink (2016). Van startbekwaam naar bekwaam. Ondersteuining en groei in de eeerste jaren van het beroep. Van 12 tot 18, juni 2016, p. 34-36. (artikel 8)

12 januari 2016