Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Quality Assurance and School Development: kwaliteitszorg als motor voor schoolontwikkeling.

Verslag van een Europese Peer Learning Activity

Van 11 tot 14 oktober 2016 vond in Tallinn een Peer Learning Activity (PLA) plaats rond het thema Quality Assurance and School Development. Aan de PLA deden duo’s vanuit 12 landen mee. Nederlandse deelnemers waren Marco Snoek en Daniëlla Nicolaes (Inspectie van het Onderwijs).

De PLA die georganiseerd was door de ET2020 Working Group Schools van de Europese Commissie, had tot doel om zicht te krijgen op de wijze waarop systemen en mechanismen rond interne en externe kwaliteitszorg effectief kunnen bijdragen aan schoolontwikkeling. Achtergrond van dit thema is dat kwaliteitszorg traditioneel vooral gericht is op het verantwoorden en borgen van kwaliteit, waardoor het risico ontstaat dat kwaliteitszorg vooral een statisch en conserverend karakter heeft.

In de PLA stond de volgende vraag centraal, uitgewerkt in drie subvragen:
How can external and internal mechanisms for quality assurance effectively complement each other in supporting school development?
1. How can a system-level approach achieve an appropriate balance between stability and innovation in school education?
2. What kind of school-level capacity building is needed to ensure that qualitative and quantitative data are effectively generated and used as a source for reflection and action?
3. How can countries engage a broad set of education stakeholders – at all levels - to support a culture of change that can lead to improvement and innovation?

In dit verslag delen Marco Snoek en Daniëlla Nicolaes de inzichten die de PLA hen heeft opgeleverd en de betekenis die dat heeft voor de Nederlandse context.

Referentie

Snoek, M., & Nicolaes, D. (2016). Quality Assurance and School Development.Kwaliteitszorg als motor voor schoolontwikkeling Verslag van een Europese Peer Learning Activity. Interne publicatie.

15 november 2016

Publicatiedatum

nov 2016

Auteur(s)

Daniëlla Nicolaes

Publicaties: