Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Preventie van gedragsproblemen van leerlingen in het basisonderwijs:

effecten van taakspel en taakspel-plus-pad

Rapport

Kinderen die reeds in de vroege basisschoolperiode gedragsproblemen laten zien, lopen een groot risico op negatieve gevolgen, zoals de continuering of verergering van hun probleemgedrag, delinquentie en contact met politie en justitie, schooluitval, psychiatrische stoornissen en bredere maatschappelijke uitval (Fergusson, Horwood & Ridder, 2005; Moffitt, Caspi, Harrington & Milne, 2002). Dit gegeven vormt een belangrijk argument voor preventieve maatregelen vroeg in het basisonderwijs. De omvang van de groep leerlingen met ernstige gedragsproblemen bedraagt in deze periode ongeveer vijf tot tien procent van alle leerlingen. Leerlingen ontwikkelen deze problemen, omdat ze een tekort hebben aan emotionele en sociale vaardigheden, hetgeen tot uitdrukking komt in problematische relaties met ouders en – tijdens de basisschool – met leerkrachten en leeftijdsgenoten (Moffitt & Caspi, 2001).

2 december 2015

Publicatiedatum

dec 2015

Auteur(s)


Publicaties: