Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Presentatie Ruben Fukkink op de VVE en PO Conferentie

‘Excelleren op ieder(s) niveau’

Lezing

Woensdag 23 september organiseerde de gemeente Amsterdam de conferentie ‘Excelleren op ieder(s) niveau’. De dag is goed bezocht door medewerkers in de voor- en vroegschoolse educatie en de onder- en middenbouw van het primair onderwijs. Wethouder Onderwijs Simone Kukenheim opende de conferentie. In het plenaire deel werd er aan de hand van babyfoto’s geraden welke beroemdheden daarachter zaten en waarin ze excelleren. Ook werden er diverse stellingen voorgelegd aan de zaal zoals ‘Excellent?! Een voldoende is goed genoeg’. De dag bestond uit vier rondes met workshop. In deze rondes kwamen verschillende onderwerpen voorbij op het gebied van tweetaligheid, dyscalculie, ontdekkend leren voor jongen kinderen en mediawijsheid. De dag werd afgesloten door het cabaretduo Reynengoed.

26 september 2015

Publicatiedatum

sep 2015

Publicaties: