Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Ontwerp Gebruik en Acceptatie van Excellentie in de Hogeschool van Amsterdam

DE EVALUATIE VAN EXCELLENTIEPROGRAMMA’S ONDER SIRIUS

Rapport

Meer en beter onderwijs voor topstudenten in een land waarin het opleidingsniveau kan worden omschreven als een “hoogvlakte zonder pieken”.

Een dergelijk ideaal had het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in gedachten toen het in 2008 de universiteiten en hogescholen in Nederland uitnodigde om onderwijsprogramma’s te ontwikkelen welke beter zijn afgestemd op de leer- en ontwikkelingsbehoeften van excellente studenten. In hetzelfde jaar is daartoe het zogeheten Siriusprogramma gestart om excellentie een steviger impuls te geven. De Hogeschool van Amsterdam (HvA) was een van de elf geselecteerde hogescholen (van de in totaal 20 instellingen voor hoger onderwijs) voor deelname met bachelorprogramma’s.

Referentie

Didi Griffioen, Jannet Doppenberg, Mascha Enthoven en Ron Oostdam, 2016, Ontwerp, gebruik en acceptatie van excellentie in de Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam: Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 16 september 2016

Publicatiedatum

sep 2016

Auteur(s)

Mascha Enthoven

Publicaties: