Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Meer betrokkenheid door burgerschapskennis?

Onderzoek naar de relatie burgerschapskennis en identificatie met Nederland.

Logo

Burgerschapseducatie wordt op de meeste scholen ingevuld door het doceren van kennis over de democratische rechtsstaat en het bevorderen van waarden als gelijkwaardigheid en vrijheid. Achterliggende gedachte van deze inspanningen is, volgens het toezichtkader van de Inspectie, dat burgerschapseducatie aan sociale integratie en actief burgerschap moet bijdragen. Docentopleider Rud Serlé onderzocht of er een relatie is tussen burgerschapskennis van vmbo-leerlingen en sociale integratie.

11 november 2014