Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Leren met Toekomstscenario’s. Scenarioleren voor het hoger onderwijs

Artikel

In het kader van een project van de Digitale Universiteit is een handleiding ontwikkeld voor het gebruik van toekomstscenario's als instrument voor leren en reflectie binnen het hoger odnerwijs. In de handleiding worden de verschillende stappen in het scenarioproces toegelicht. An English translation of the facilitators manual for using scenario writing as a tool for learning andreflection in highe education is also available.

 

Referentie

Benammer, K.; Snoek, M. e.a. (2006). Leren met Toekomstscenario’s. Scenarioleren voor het hoger onderwijs. Amsterdam, DU/HvA.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 6 augustus 2006