Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Lerarenkwaliteit: over onzekerheidsreductie, beste stuurlui en blinde vlekken.

Artikel

Bijdrage van Marco Snoek aan de jubileumbundel 'Professionals over leren en laten leren ' van het Centrum Nascholing Amsterdam. Hierin gaat hij in op het feit dat het lerarenbeleid gedomineerd wordt door de behoefte aan onzekerheidsreductie. In het debat over lerarenkwaliteit komen leraren zelf echter maar nauwelijks aan het woord. Het wordt hoog tijd dat leraren zelf de regie krijgen over het debat over hun beroepskwaliteit. Het vraagt echter wel specifieke kwaliteiten van leraren om dat debat te kunnen voeren, kwaliteiten waar nu binnen lerarenopleidingen en bekwaamheidseisen weinig aandacht voor is.

Referentie

Snoek, M. (2009). Lerarenkwaliteit: over onzekerheidsreductie, beste stuurlui en blinde vlekken. In: Professionals over leren en laten leren. Amsterdam: CNA. (pp37-42)

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 23 november 2009

Publicatiedatum

nov 2009

Auteur(s)


Publicaties: