Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Leiderschap voor leraren is niet alleen een zaak van leraren. In het septembernummer van het tijdschrift Van 12 tot 18 verscheen een artikel over leiderschap van leraren. In dat artikel licht lector Marco Snoek de kernpunten van zijn proefschrift verder toe: het ontwikkelen en toepassen van leiderschapskwaliteiten van leraren, het belang dat scholen ruimte bieden voor leiderschap van leraren en leraren daar ook op aanspreken, en de noodzaak dat opleidingstrajecten die gericht zijn op het ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten ook aandacht besteden aan verandering van de leiderschapspraktijk binnen scholen.

Referentie

Snoek, M. (2014). Leiderschapskwaliteiten voor leraren. Leiderschap van leraren is niet alleen een zaak van leraren. Van twaalf tot achttien, september 2014 (pp. 10-11).

10 oktober 2014

Publicatiedatum

okt 2014

Auteur(s)


Publicaties: