Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Leiderschap van leraren

een kwestie van geven en nemen – DNM september 2014

In nummer 3 van De Nieuwe Meso (september 2014) schrijft lector Marco Snoek over gespreid leiderschap en leiderschap van leraren. Onderzoek naar gespreid leiderschap richt zich vooral op de rol van de schoolleider. Onderzoek vanuit het perspectief van leraren is daarentegen schaars. In de afgelopen 3 jaar heeft Marco Snoek in het kader van zijn promotieonderzoek gesprekken gevoerd met leraren die hun leiderschap ontwikkelden en met hun schoolleiders, over het ontwikkelen en implementeren van gespreid leiderschap in scholen.

10 oktober 2014

Publicatiedatum

okt 2014

Auteur(s)


Publicaties: