Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Kritische vrienden in een cynische cultuur

Anders

Op DidactiefOnline.nl is een blog-bijdrage van Marco Snoek, Lector Leren en Innoveren, verschenen over de Lerarenagenda en een kritische vrienden groep die door OCW is gestart. 'Bij het schrijven van de Lerarenagenda 2013-2020 heeft het ministerie van OCW geprobeerd om de wurggreep van wantrouwen en cynisme te doorbreken die de laatste jaren in de Nederlandse onderwijspolder is ontstaan. Het Nederlandse poldermodel is wereldwijd beroemd en hèt internationale voorbeeld van hoe je een sociale dialoog organiseert: werkgevers, werknemers en overheid, elke partij neemt zijn verantwoordelijkheid in het vormgeven van de samenleving. Dat klinkt mooi, maar die sociale dialoog heeft ook wat schaduwkanten. Voor een sociale dialoog zijn partijen nodig die een specifieke rol hebben, een rol die te maken heeft met de groep die ze vertegenwoordigen. En partijen kunnen soms zo opgaan in het spelen van hun rol, dat ze er een karikatuur van maken. Vakbonden en werkgevers zien elkaar dan vooral als 'vijanden'; er kunnen soms al te makkelijk complottheorieën ontstaan over wat de 'overheid' de 'beroepsgroep' nu weer door de strot wil duwen.' Het hele stuk is hier te lezen!

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 22 mei 2014

Publicatiedatum

mei 2014

Auteur(s)


Publicaties: