Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Jongeren gaan steeds minder stemmen. Zij zouden vooral op zichzelf en hun directe omgeving gericht zijn en weinig gelegen laten liggen aan de samenleving als geheel. Mede hierom is het belangrijk dat scholen jongeren goed voorbereiden op hun deelname in de samenleving.

Referentie

Eidhof, B., & Nieuwelink, H. (2014). Jonge burgers. Didactief, 2014(november), 44-45.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 11 november 2014

Publicatiedatum

nov 2014

Publicaties: