Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Interprofessionele samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs in vier Europese steden.

De samenwerking tussen basisonderwijs en buitenschoolse opvang is onderzocht in een meervoudige case-studie met locaties uit Den Haag, Berlijn, Aarhus en Stockholm. De resultaten uit de sociale netwerk-analyses en vragenlijsten worden samenvattend beschreven aan de hand van het model van Boon en collega’s dat de mate van interprofessionele samenwerking beschrijft. De mate van samenwerking bij het realiseren van een integraal aanbod en de tevredenheid daarover bij de staf verschilt aanzienlijk tussen de vier locaties.

Referentie

Ploeger, S., & Fukkink, R. (2013). Interprofessionele samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs in vier Europese steden. Pedagogiek

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 1 januari 2013

Publicatiedatum

jan 2013