Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Inclusie door interprofessionele samenwerking

Resultaten van de proeftuinen van PACT

Rapport

Deze rapportage gaat over de resultaten van de PACT-proeftuinen waaraan in opdracht van Het Kinderopvangfonds van 2015 tot 2017 is gewerkt. PACT-proeftuinen zijn innovatieve praktijken waarin door middel van interprofessionele samenwerking tussen de kinderopvang, het basisonderwijs en de zorg wordt gewerkt aan een inclusieve speelleeromgeving voor jonge kinderen (0- tot 6-jarigen).


Proeftuinen

De ambitie van PACT is het creëren van een inclusieve speelleeromgeving waarin ieder kind (van 0 tot 6 jaar) meetelt, de kans krijgt om mee te doen en te leren, ongeacht haar of zijn herkomst, mogelijkheden en beperkingen. De aanname van PACT is dat professionals deze complexe opdracht door interprofessionele samenwerking beter kunnen realiseren.

PACT onderzocht deze aanname in proeftuinen voor jonge kinderen. Op acht plaatsen in het land is drie jaar lang gewerkt. De PACT-proeftuinen zijn: KindCentrum De Aventurijn in Middelburg, Vensterschool Koorenspoor in Groningen, De Sterrenschool in Apeldoorn, Brede School Het Talent in Lent, Integraal KindCentrum Laterna Magica in Amsterdam, Brede School De Cedercampus in Hoorn en twee gemeentelijk proeftuinen in Almere en Eersel. Ze verschillen in organisatievorm, reikwijdte, doelstelling en de samenstelling van het team.

Meer informatie over PACT kunt u op de volgende website vinden: www.pedagogischpact.nl

Referentie

Doornenbal, J., Fukkink, R., Yperen, T. van, Spoelstra, J., Verseveld, M. van (2017). Inclusie door interprofessionele samenwerking - Resultaten van de proeftuinen van PACT. Amsterdam: Het Kinderopvangfonds.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 23 juni 2017

Publicatiedatum

jun 2017

Auteur(s)

dr. Jeannette Doornenbal
prof. dr. Tom van Yperen
drs. Jolanda Spoelstra

Publicaties: