Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Hoe ziet het beleidsveld rondom de lerarenopleidingen eruit?

Verslag

In een bijdrage aan de kennisbasis voor lerarenopleiders, ontwikkeld door de VELON en de Vrije Universiteit, gaan Marco Snoek en Jurriën Dengerink (VU) in op stakeholders en spelbepalers in beleidsdiscussies rond lerarenkwaliteit en lerarenopleidingen. Aan de orde komen vragen zoals: Hoe is het beleid voor lerarenopleidingen gesitueerd binnen het Ministerie? Onder welke wetgeving vallen de lerarenopleidingen? Wie zijn betrokken bij beleidsontwikkeling? En hoe is de kwaliteitsborging van lerarenopleidingen georganiseerd?

Referentie Snoek, M., & Dengerink, J. (2010). Hoe ziet het beleidsveld rondom de lerarenopleidingen eruit? VELON.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 1 januari 2010

Publicatiedatum

jan 2010

Auteur(s)

Jurriën Dengerink

Publicaties:

Research database