Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Hoe moeilijk is goed lezen en schrijven voor vmbo´ers? Inzichten uit onderzoek.

Boek

Het vmbo bestaat nu ruim 13 jaar. Tijd voor de beantwoording van de vraag hoe het ervoor staat in de nieuwste onderwijssector. Wat is er in het vmbo op pedagogisch-didactisch gebied allemaal gebeurd? Er wordt in het vmbo hard gewerkt aan onderwijsinnovatie en schoolontwikkeling, met onder andere ook (academische) onderzoekers. Deze sector bewandelt na ruim tien jaar nieuwe wegen, die ze zelf heeft gekozen. De ontwikkelingen in het vmbo gaan zowel over het onderwijsaanbod als het onderwijsconcept. Het gaat niet alleen over wat de school aanbiedt, maar ook over hoe het wordt aangeboden. Bovendien gaat het hier om ontwikkelingen die van ‘binnenuit’ zijn ontstaan en/of door platforms zijn geëntameerd en ondersteund. De overheid was hierin als het ware volgend. Het is van groot belang na te gaan waar deze nieuwe wegen toe leiden en wat de effecten van die innovaties zijn: wat werkt er in het vmbo?

Referentie Van Steensel, R., Van Gelderen, A., Van Kruistum, C., De Milliano, I., Trapman, M., Oostdam, R., Leseman, P., & De Haan, M. (2013). Hoe moeilijk is goed lezen en schrijven voor vmbo´ers?; Inzichten uit onderzoek. In J. van der Waals en M. van Schaik (Eds.) Het vmbo van dichtbij; Bewegen tussen theorie en praktijk [Pp. 111-135] . Amsterdam: Uitgeverij SWP.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 26 mei 2014

Publicatiedatum

mei 2014

Auteur(s)

Roel van Steensel
Dr. Amos van Gelderen
Dr. Claudia van Kruistum
Ilona De Milliano
Mirjam Trapman
Prof. dr. Paul Leseman
Prof. dr. Mariette de Haan

Publicaties: