Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Het speelveld van de lerarenopleider

Dit artikel is de inleiding van de tweede katern van de Kennisbasis Lerarenopleiders: De context van het opleiden van leraren.

Dit tweede deel van de kennisbasis lerarenopleiders gaat over de context van het opleiden van leraren. Daarmee gaat het niet direct om het microniveau van het opleiden van leraren, over het primaire proces van de lerarenopleider in interactie met zijn of haar studenten. In dit deel staat het macro- en het mesoniveau van het opleiden centraal: welke factoren in de samenleving zijn van invloed op dat opleiden en hoe krijgt dat vorm binnen een hogeschool, universiteit of opleidingsschool?

In de inleiding benadrukken de auteurs het belang voor lerarenopleiders om inzicht te hebben in de meso- en macrocontext waarin zij werkzaam zijn, omdat ze met die kennis ook hun invloed kunnen uitoefenen op die contexten. Tevens constateren de auteurs dat er (met name als het gaat om de institutionele meso-context van opleiders) weinig onderzoek en analyses gepubliceerd zijn en dat hier dus nog een taak voor de beroepsgroep ligt.

Referentie

Dengerink, J., & Snoek, M. (2016). Het speelveld van de lerarenopleider. Inleiding. In: J. Dengerink, J. & M. Snoek (red). De context van het opleiden van leraren. VELON Kennisbasis, katern 2. Eindhoven: VELON (pp. 9-12).

15 november 2016

Publicatiedatum

nov 2016

Auteur(s)

Jurriën Dengerink

Publicaties: