Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Het moeilijkste vak van de wereld. Historisch referentiekader helpt bij oriëntatie in de tijd.

Artikel

Bijdrage aan een debat over het effect van het gebruik van het kader van tien tijdvakken (ontworpen door Wilschut e.a., gepubliceerd in 2001, en in gebruik in het geschiedenisonderwijs vanaf 2007). Onderzoek gepubliceerd door Wilschut in Beelden van tijd (2011) maakt aannemelijk dat het gebruik van zo’n tijdvakkenkader een positief effect heeft op de oriëntatie van leerlingen in de tijd. Dit artikel is een reactie op een aantal eerder in Kleio gepubliceerde artikelen waarin de waarde van het Beelden van tijd-onderzoek in twijfel getrokken wordt.

Referentie

Wilschut, A. (2013). Het moeilijkste vak van de wereld. Historisch referentiekader helpt bij oriëntatie in de tijd. Kleio 54 (4), p. 58-61.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 1 juli 2013

Publicatiedatum

jul 2013

Auteur(s)


Publicaties: