Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Het Lerarenregister: van, voor en door de … staatsecretaris?

Artikel

Jet Bussemaker en Sander Dekker proberen een nieuwe cultuur te creëren, door het veld intensief te betrekken bij de totstandkoming en de uitvoering van de Lerarenagenda. Mooie uitgangspunten die passen in het streven om een krachtige beroepsgroep te creëren die zelf een belangrijke stem en rol heeft in het bewaken en versterken van de kwaliteit van die beroepsgroep. Toch lijkt dit streven op één fundamenteel punt te ontsporen: het Lerarenregister. In het onderwijsvakblad Van 12 tot 18 gaat lector Marco Snoek in op het Lerarenregister en op de spagaat die de staatsecretaris creëert door de stellingname in zijn brief aan de Tweede Kamer in november 2013.

Referentie

Snoek, M. (2013). Het Lerarenregister: van, voor en door de … staatssecretaris. Van 12 tot 18, december 2013, 52-53.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 7 mei 2014

Publicatiedatum

mei 2014

Auteur(s)


Publicaties: