Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

From splendid isolation to crossed boundaries? The futures of teacher education in the light of activity theory.

Artikel

In dit artikel analyseert Marco Snoek de mogelijke toekomsten van de lerarenopleiding, aan de hand van een review van 48 scenariopublicaties over de toekomst van onderwijs, school en lerarenopleiding. De analyse van de scenario-publicaties leidt tot vier dominante beelden over de toekomst van de lerarenopleidingen waarin verschillende stakeholders dominant zijn: een bureaucratisch scenario (met een dominante overheid), een marktscenario (waarin de school als klant dominant is, samen met instellingen die gericht zijn op het versterken van marktaandeel), een professioneel scenario (waarin de beroepsgroep zelf de regie neemt), en een vierde scenario waarin netwerken centraal staan die de traditionele institutionele grenzen overbruggen (tussen lerarenopleiding en school). Met behulp van de activiteitstheorie worden deze scenario's verder geanalyseerd. Een verkorte versie van dit artikel zal in 2013 gepubliceerd worden in een themanummer van het tijdschrift Teacher Development, rond de toekomst van de lerarenopleidingen.

Referentie

Snoek, M. (2013). From splendid isolation to crossed boundaries? The futures of teacher education in the light of activity theory. Teacher Development 17 (3), 307-321

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 5 januari 2013

Publicatiedatum

jan 2013

Auteur(s)


Publicaties: