Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Feedback op het leerproces en de toetspraktijk - onderzoeksverslag van David van Wijk en Marco Snoek, januari 2013

Artikel

Dit verslag beschrijft de zoektocht van een groep docenten van het vmbo binnen de C.S.G. Jan Arentsz in Alkmaar. Er zijn drie ontwikkelingen kenmerkend voor de vestiging vmbo: Twee kenmerken hebben betrekking op de inhoudelijke focus van het vmbo: ‘leren in veiligheid’ en de inzet van zogenaamde ‘werkpleinen’. Dit gebeurt vanuit een gezamenlijke visie op de ontwikkeling van zelfstandigheid van leerlingen, welke is uitgewerkt in doelstellingen. De in het kader van dit onderzoek relevante doelstellingen zijn opgenomen in bijlage 1. Het derde kenmerk heeft te maken met het feit dat de C.S.G. Jan Arentsz deel uit maakt van de Academische Opleidingsschool Noord-Holland-West. Er is een toenemend besef van de noodzaak om onderwijsontwikkelingen en –innovaties te evalueren op hun effectiviteit, mede door middel van onderzoek door docenten Het is dan ook binnen deze context dat dit onderzoek heeft plaatsgevonden. Daarbij is nauw samengewerkt met het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam, en in het bijzonder het lectoraat Leren & Innoveren, waar de onderzoeker deel uitmaakte van de kenniskring.

Referentie

Wijk, David van & Snoek, M. (2013). Feedback op het leerproces en de toetspraktijk. Onderzoeksverslag. Kenniscentrumreeksnr. 11. Amsterdam: HvA, Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 17 april 2013

Publicatiedatum

apr 2013

Auteur(s)

David van Wijk

Publicaties: