Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Expertiseontwikkeling en Professionalisering van de Assessor. Ontwikkeling van een rubriek voor assessorenkwaliteit Criteriumgericht Beoordelen.

Artikel

Toetsen is een vak apart en niet elke goede opleider is direct ook een goede beoordelaar. Toetsen en leren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en voor het verkrijgen van beter onderwijs zullen onderwijs en toetsing steeds beter geïntegreerd en op elkaar afgestemd dienen te worden. Professionalisering van de beoordelaars is daarvoor noodzakelijk. Het onderzoek dat in dit rapport beschreven wordt en uitgevoerd is door Inge Oudkerk Pool in het kader van het lectoraat Leren & Innoveren onder leiding van lector Marco Snoek, wil antwoord geven op de vraag of er inderdaad verschil in interventies waar te nemen is tijdens het criteriumgericht interview (CGI) tussen de verschillende groepen van assessoren (ongetraind, getraind en expert), en op de vraag of er verschillende professionele niveaus van criteriumgericht beoordelen zijn te beschrijven in de vorm van een kwaliteitsrubriek ( rubric ) criteriumgericht beoordelen. Op basis van de observaties die in het kader van dit onderzoek zijn uitgevoerd, kunnen drie prototypische assessorenprofielen beschreven worden, die onderling verschillen in de mate waarin ze systematisch gebruik maken van gesprekstechnieken, in staat zijn om tot objectieve en transparante oordelen te komen, zich bewust zijn van de kwaliteit van hun handelen, en gericht zijn op het verbeteren daarvan. Het resultaat van dit onderzoek is een kwaliteitsrubriek (rubric) die gebruikt kan worden om assessoren te beoordelen, maar ook om assessoren te helpen in de reflectie op hun professionele ontwikkeling. Daarmee is het een mooi voorbeeld van een praktijkgericht onderzoek dat uitmondt in een concreet instrument dat een belangrijke bijdrage levert voor de ondersteuning van de praktijk, in dit geval de assessorentrainingen. De kwaliteitsrubriek criteriumgericht beoordelen laat zien dat om studenten op een transparante, eerlijke en herkenbare wijze te kunnen beoordelen, het minimumniveau van assessoren eigenlijk het niveau van de expert assessor is, en dat HBO-opleidingen en hun assessoren eigenlijk niet tevreden kunnen zijn met een tussenniveau. In het onderzoek is echter ook zichtbaar geworden dat een groot deel van de huidige assessoren nog in de beginfase van hun ontwikkeling als assessor zit en het gewenste eindniveau nog niet bezit. Het professionaliseren van de eigen opleiders naar expert assessoren via training en certificering is dan ook een taak waar iedere HBO opleiding voor staat.

Referentie

Oudkerk Pool, I. (2013). Expertiseontwikkeling en Professionalisering van de Assessor. Ontwikkeling van een rubriek voor assessorenkwaliteit Criteriumgericht Beoordelen. Kennisreeks DOO. Amsterdam: HvA Kenniscentrum Onderwijs en Onderzoek.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 4 december 2013

Publicatiedatum

dec 2013

Auteur(s)

Inge Oudkerk Pool

Publicaties: