Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Eigenaar van Kwaliteit. Veranderingsbekwame leraren en het publieke onderwijsdebat

Boek

In dit boek presenteren Marco Snoek en de leden van zijn kenniskring de uitkomsten van het onderzoek dat heeft plaats gevonden binnen het lectoraat De Veranderingsbekwame Leraar in de periode 2003-2007. De bijdragen staan in het teken van de vraag wat het onderzoek binnen het lectoraat bijdraagt aan het lerarendebat, de maatschappelijke discussie over de kwaliteit van het leraarschap, en in welke mate het leraren ondersteunt om sterker de regie te nemen in dat debat en zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor het bewaken en versterken van de kwaliteit van het beroep. De publicatie sluit nauw aan bij de publicatie van de Commissie Rinnooy Kan (Leerkracht) en het advies van de Onderwijsraad (Leraarschap is Eigenaarschap). Het boek heeft de volgende inhoud: Voorwoord Leraren en het publieke onderwijsdebat ( Marco Snoek en Meta Krüger) I Regie op eigen professionele ontwikkeling I.1 Eigenaar van professionele kwaliteit (Marco Snoek en Annette Dietze) I.2 Kwaliteit bespreekbaar maken: Video Interactie Begeleiding op school (Annemieke Mol Lous) I.3 De bijdrage van feedback aan het leren van studenten: bijdrage aan eigenaarschap (Liz Dale) I.4 Teams in verandering: teamreflectie op de camping (Ellen Biersteker, Klaas van der Laan en Marco Snoek) I.5 Beginners versus veteranen: aandacht voor de concerns van beginnende leraren (Marco Snoek en Margreet Schriemer) I.6 Leren en kennis creëren: literatuurstudie naar het leren van leraren, teams en organisaties (Anja Stigter) II Kritisch onderzoek naar eigen praktijk II.1 Leiding geven aan een onderzoekende cultuur (Meta Krüger) II.2 Een ontwikkelingsgerichte schoolorganisatie: het stimuleren en activeren van een onderzoekende houding in OGO-basisscholen (Jacqueline Steeman en Alica Holla) III Sturing en zelfsturing van leraren III.1 Over brillen en sturen (Ellen Biersteker, Wim Kouwenhoven en George Lengkeek) III.2 Zoeken naar zelfsturing: stimuleren van zelfsturing in de lerarenopleidingen (Hanneke Stasse en Aimee Dwars) IV Rekening houden met de bredere context IV.1 Toekomstscenario’s: antennes voor maatschappelijke ontwikkelingen (Marco Snoek en Liz Dale) IV.2 Consistent configureren van personeelsbeleid: over de rol van vertrouwen in onderwijsorganisaties (Marco Snoek, Rob Henneman en Saskia Simon) Slot De balans van vier jaar lectoraat (Marco Snoek)

Referentie

Snoek, M. (red) (2007). Eigenaar van Kwaliteit. veranderingsbekwame leraren en het publieke onderwijsdebat. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 5 september 2007

Publicatiedatum

sep 2007

Auteur(s)


Publicaties: