Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Een versnipperd veld

Leergebied Mens en Maatschappij

Sinds 2006 hebben scholen de mogelijkheid hun onderwijs te organiseren in leergebieden, zoals mens en maatschappij. Dat gebeurt vooral in vmbo-bb en -bk, sporadisch in havo/vwo. Docenten vinden dat het leer - gebied niet leidt tot meer samenhang in het lesaanbod, en dat de prestaties van leerlingen er niet op vooruitgaan.

Gepubliceerd in 'Geografie'; september 2014

Referentie

Arie Wilschut & Gerhard van der Pot.(2014) Een versnipperd veld - leergebied mens en maatschappij. Geografie, september 2014, p. 38-40.

8 september 2014

Publicatiedatum

sep 2014

Auteur(s)

Gerhard van der Pot

Publicaties: