Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Developing coherent and system-wide induction programmes for beginning teachers: A policy handbook

Boek

In 2010 voerde Marco Snoek de eindredactie over een beleidshandboek van de Europese Commissie rond inductieprogramma's voor beginnende leraren. Dit inductie handboek is het resultaat van een peer learning proces waarin ervaringen vanuit verschillende landen rond inductieprogramma's gedeeld zijn. Het handboek geeft handvatten voor het ontwikkelen en implementeren van (beleid gericht op) systematische inductieprogramma's voor beginnende leraren. aan de orde komen doelen, ontwerpkenmerken, condities en voorbeelden van inductieprogramma's in een aantal landen.

Referentie

Snoek, M, et al. (2010). Developing Coherent and Systemwide Induction Programmes for Beginning Teachers. A handbook for Policy makers. Brussel, Europese Commissie.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 5 oktober 2010

Publicatiedatum

okt 2010

Auteur(s)


Publicaties: