Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

De toekomst van de lerarenopleidingen in Nederland: Collectief zelfbewustzijn of kop van jut?

Artikel

In het themanummer van het VELONtijdschrift over de geschiedenis van de lerarenopleidingen, blikt Marco Snoek vooruit naar de toekomst van de lerarenopleidingen. 'Waar staan de lerarenopleidingen nu en welke kant gaat het op in de komende jaren? Voorspellen van de toekomst zonder kristallen bol is onmogelijk, maar wel kunnen we aan de hand van thema’s die de afgelopen jaren de ontwikkeling van de lerarenopleiding gedomineerd hebben, in kaart te brengen welke zekerheden en onzekerheden er voor de komende jaren zijn. Inzicht in die zekerheden en onzekerheden kan helpen om sturing te geven aan de verdere ontwikkeling van de lerarenopleiding in een gewenste richting. Dat vraagt echter wel om een collectief zelfbewustzijn van de lerarenopleidingen vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid. Als dat collectieve zelfbewustzijn ontbreekt, zal de lerarenopleiding de komende jaren kop van jut blijven.'

Referentie

Snoek, M. (2005). De toekomst van de lerarenopleidingen in Nederland: Collectief zelfbewustzijn of kop van jut? VELON Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 26 (4) 2005 (56-65).

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 6 november 2005

Publicatiedatum

nov 2005

Auteur(s)


Publicaties: