Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

De student aan het woord.

Hoe kijken PABOstudenten aan tegen studiebegeleiding in de propedeutische fase van hun opleiding.

Rapport

Studenten uit de propedeutische fase van 6 pabo's kregen aan de hand van het invullen van een vragenlijst de gelegenheid hun mening te geven over studiebegeleiding, de aanpak van de studiebegeleider/ster en de belemmeringen die de studenten ervaren tijdens hun studie en de aandacht van de studiebegeleider/ster daarvoor. Tenslotte gaven de studenten aan wat hun achtergrondkenmerken zijn. De resultaten, conclusies en aanbevelingen zijn per pabo in een rapport verwerkt. Deze kunt u hiernaast downloaden.

Referentie

Warger, A. (2010). De student aan het woord. Hoe kijken PABOstudenten aan tegen studiebegeleiding in de propedeutische fase van hun opleiding. Amsterdam: VU / HvA DOO .

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 17 april 2012